Prepáčte prosím dočasný výpadok portálu www.stresh.sk
z dôvodu skvalitňovania služieb.